Podstawy – obszar wydruku

Ważne jest aby dać Excelowi rozumieć w jasnej stylistyce, który fragment pliku/arkusza ma być drukowany. Dobrze nadaje się do tego pole wydruku. Pole wydruku, to komórki, które ukazujesz jako te, które mają być drukowane. Więcej na tematy związane z Excelem znajdziesz na http://excelanaliza.pl/

Sortowanie w Excelu a inne narzędzia programu

Zdarza się, iż zestaw treści, z którym pracujemy, wymaga określonego typu segregowania, co zwiększy jego zrozumiałość a także czytelność. Na przykład ułożenie nazwisk uczniów w kolejności alfabetycznej czy alfabetyczne uporządkowanie spisu miast powoduje, że nasze poniższe dane stają się czytelniejsze do zrozumienia, dzięki czemu łatwiej możemy wyszukać interesujące nas dane. …

Formatowanie czcionki w Excelu

Znaczący udział danych jest ukazywanych w Microsoft Excel za pomocą tekstu a także liczb. To, co one przypominają ma związek z rodzajem oraz formatem czcionki. W tym miejscu dowiesz się jak manipulować formatowaniem fontu, by prezentowała się w komórkach ściśle tak jak powinna. Formatowanie czcionki dotyczy np. jej wielkości, zabarwienia, przekreślenia, indeksowania górnego a …

Filtrowanie dat w Excelu

Jeśli chciałbyś przeglądać z datami stosowanie pewnych standardów, nie wskazując konkretnych wartości, które chcesz wyszukać, ale wskazując pewien warunek , to należy przejść do „Filtra dat”. Dużo opcji, otwiera to samo okienko, zatem wybierz przycisk „Równa się” by je odszukać. Funkcjonalności otwierające te okienko, to:

Problemy związane z filtrowaniem danych

W programie Excel istnieje szereg narzędzi, które ułatwiają lepsze zobrazowanie zakresu danych, a co za tym idzie – lepsze ich zrozumienie i podejmowanie bardziej trafnych decyzji biznesowych. Jedną z najczęściej używanych opcji w arkuszach kalkulacyjnych jest Filtrowanie. W jego wyniku część wierszy w tabeli jest ukrywanych, a widoczne pozostają tylko …

Filtrowanie tekstu w Excelu

Rozbudowane narzędzia programu Excel umożliwiają dogodną analizę danych, a także ułatwiają ich modyfikację i lepsze zrozumienie. Przydatnym narzędziem, które sprawdza się w powyższych sytuacjach, jest filtrowanie (poznaj jego szczegóły – TUTAJ). W jego wyniku na podstawie danego kryterium ukrywane są wybrane wiersze tabeli.