Problemy związane z filtrowaniem danych

W programie Excel istnieje szereg narzędzi, które ułatwiają lepsze zobrazowanie zakresu danych, a co za tym idzie – lepsze ich zrozumienie i podejmowanie bardziej trafnych decyzji biznesowych. Jedną z najczęściej używanych opcji w arkuszach kalkulacyjnych jest Filtrowanie. W jego wyniku część wierszy w tabeli jest ukrywanych, a widoczne pozostają tylko te spełniające podane kryterium filtrowania.

Mimo że filtrowanie jest bardzo popularnym i często używanym narzędziem, istnieje szereg najczęściej popełnianych przez użytkowników błędów przy tej operacji. Poniżej opisano problemy, które mogą spowodować nieprawidłowe rezultaty filtrowania.

  • W jednej kolumnie znajduje się więcej niż jeden format przechowywania – aby uzyskać właściwe efekty filtrowania, nie należy w jednej kolumnie umieszczać różnych formatów, np. tekst i liczby czy tekst i daty. W jednej kolumnie dostępny jest bowiem tylko jeden typ filtru. W przypadku występowania różnych formatów przechowywania danych filtrowanie dotyczy formatu występującego najczęściej. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat filtrowania liczb, tekstu i dat.
  • Wynik filtrowania przekracza maksymalną liczbę wyświetlanych wierszy – problem ten może dotyczyć bardzo dużych zbiorów danych. W takiej sytuacji jako wynik filtrowania wyświetlone zostaną wiersze początkowe, aż do ich dopuszczalnej maksymalnej liczby.
  • Niewidoczne znaki w filtrowanych komórkach – Excel może dokonać niepoprawnego filtrowania kolumn, w których znajdują się tzw. znaki niedrukowalne, czyli takie, których nie widać w dokumencie, np. dopisana spacja na końcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *