Sortowanie w Excelu a inne narzędzia programu

Zdarza się, iż zestaw treści, z którym pracujemy, wymaga określonego typu segregowania, co zwiększy jego zrozumiałość a także czytelność. Na przykład ułożenie nazwisk uczniów w kolejności alfabetycznej czy alfabetyczne uporządkowanie spisu miast powoduje, że nasze poniższe dane stają się czytelniejsze do zrozumienia, dzięki czemu łatwiej możemy wyszukać interesujące nas dane. …