Formatowanie liczb w Excelu

Sposób prezentacji danych ma duże znaczenie w kontekście ich interpretacji i analizy (dowiedz się więcej na temat wykresów – TUTAJ). W przypadku dat możesz chcieć zdecydować, czy miesiąc zostanie zapisany liczbowo, czy słownie. Przykładowo to, czy chcesz pokazać liczby z odpowiednią ilością miejsc po przecinku lub w jakiej walucie je …

Dzielenie tekstu w Excelu

W programie Excel możesz w prosty sposób połączyć w jednej komórce teksty z wielu komórek. Okazuje się, że istnieje także operacja odwrotna, czyli możliwość rozdzielenia tekstu umieszczonego w jednej komórce, tak aby znalazł się on w wielu komórkach – więcej szczegółów na ten temat znajdziesz tutaj: www.calculatic.pl/artykul/dzielenie-tekstu-na-kolumny-excel.