Podstawy – obszar wydruku

Ważne jest aby dać Excelowi rozumieć w jasnej stylistyce, który fragment pliku/arkusza ma być drukowany. Dobrze nadaje się do tego pole wydruku. Pole wydruku, to komórki, które ukazujesz jako te, które mają być drukowane. Więcej na tematy związane z Excelem znajdziesz na http://excelanaliza.pl/