Opublikowano:

Sortowanie tekstów, liczb, dat w Excelu

Właśnie liczby, daty i teksty są danymi, które zazwyczaj sortujemy. Sortuje się je bardzo podobnie, choć mogą zdarzyć się pewne pułapki. W tabelach Ms Excel najczęściej sortujemy liczby, daty, teksty. Sortowanie tych danych mimo innych rodzajów odbywa się w bardzo podobny sposób, lecz z małymi odchyleniami od normy. Więcej o sortowaniu na http://excelporadnik.pl/

Czytaj dalej Sortowanie tekstów, liczb, dat w Excelu