Menu

Nagłówki tabel podczas sortowania w Excelu

15 grudnia 2017 - Sortowanie

Podczas sortowania w programie Excel przyjęte jest, że tabela arkusza kalkulacyjnego ma wiersz nagłówkowy, który powinien być statyczny w sortowaniu. Zdarzają się jednak takie sytuacje, gdy wiersz nagłówka nie istnieje bądź nie przylega bezposrednio do tabeli a w jego miejscu znaduje się zwykły wiersz – które też chcesz posortować.

Wiersz przerwy pod nagłówkiem

Możesz spotkać tabele, gdzie między nagłówkiem w tabeli znajduje się wiersz przerwy.. W takiej sytuacji, przed zmiana kolejności, wskaż po prostu tylko komórki z informacjami, nie uwzględniając wiersza nagłówkowego. Upewnij się, że w oknie uporządkowania – opcja „Moje dane mają nagłówki” jest wyłączona – w przeciwnym razie pierwszy wiersz z danymi nie zostanie przesunięty. W Czasie wybierania kolumny do uporządkowania, potrzebujesz posłużyć się ogólnym określeniem kolumna Kolumna A, Kolumna B, Kolumna C itd) bo wiersze nagłówkowe oddzielone pustym wierszem nie są przez programu Microsoft Excel zauważane.

Jeden nagłówek dla kilku tabel

Zdarza się tak, iż jeden nagłówek dotyczy wielu tabel, podobnych do siebie, znajdujących się jedna pod drugą. Tak zaprojektowane tabele nie są wygodnie w sortowaniu, jednak mogą znajdować się dla ich twórców estetyczne również czytelne. W takich momentach musisz po prostu wskazać przed sortowaniem odpowiednią z tabel, nie zaznaczając w sąsiedztwie tym wiersza nagłówkowego który znajduje się gdzieś daleko. Podczas sortowania należy upewnić się, iż Microsoft Excel „wie”, że tabela była zakreślona bez wiersza nagłówkowego, a zatem że opcja „Moje dane mają nagłówki” nie została zakreślona.

Zmiana Kolejności, gdy komórki są scalone

W czasie próby sortowania zawartości w arkuszu, możesz natrafić na następujący komunikat: „Ta operacja wymaga, aby wszystkie scalane komórki miały takie same rozmiary”. Komunikat wskazuje, iż w obszarze komórek arkusza, jaki próbujesz posortować znajdują się scalone komórki, jednakże nie całe komórki są tej samej wielkości, co czyni niemożliwe wykonanie segregowania.

Sortowanie ukrytych komórek Excela

Schowane kolumny nie są przenoszone w czasie porządkowania kolumn arkusza, natomiast ukryte wiersze nie są przenoszone w trakcie uporządkowania wierszy tabeli. Jeśli w obszarze komórek tabeli, które chcemy poddać sortowaniu znajdują się niewidoczne wiersze lub kolumny, które chcesz posortować, to odkryj je przed wykonaniem akcji. W przeciwnym razie zakryte komórki nie zostaną uwzględnione w czasie uszeregowania.

Daną zależność możesz skorzystać, kiedy w twojej grupie znajdują się wiersze albo wszystkie kolumy, które chcesz pominąć w czasie sortowania. By zrobić tę operacja ukryj wiersze czy też wszystkie kolumy, które chcesz, żeby zachowały własne pozycję po wykonaniu porządkowania, posortuj podane, co się tyczy w tym momencie wyszukaj ukrytą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *