Opublikowano:

Sortowanie tekstów, liczb, dat w Excelu

Właśnie liczby, daty i teksty są danymi, które zazwyczaj sortujemy. Sortuje się je bardzo podobnie, choć mogą zdarzyć się pewne pułapki. W tabelach Ms Excel najczęściej sortujemy liczby, daty, teksty. Sortowanie tych danych mimo innych rodzajów odbywa się w bardzo podobny sposób, lecz z małymi odchyleniami od normy. Więcej o sortowaniu na http://excelporadnik.pl/

Zdarzają się tabele, które zawierają wszystkie z powyższych danych. Który rodzaj sortowania wtedy wyświetli się na pasku opcji i czy ma to wpływ na kolejność?

Jeżeli we wspomnianej tabeli są wszystkie omawiane typy znaków to program automatycznie sprawdza których jest najwięcej i przypisuje rodzaje sortowania do nich.

Opcje sortowania w Excelu:

Teksty – Sortuj od A do Z i od Z do A


Liczby – Sortuj od najmniejszych do największych i największych do najmniejszych


Daty – Sortu od najstarszych do najnowszych i najnowszych do najstarszych

 

Jeżeli zdarza się sytuacja, że wszystkie wymienione typy danych są w identycznej ilości to pierwszeństwo mają teksty a za nimi są liczby.

1) Jeżeli w danej kolumnie mamy teksty i liczby to liczby są umieszczone wyżej.
2) Podczas sortowania dat(traktowane są jako liczby) z liczbami porównywane są liczby i na ich podstawie ustalona jest kolejność.
3) Patrz analogicznie do punktu 1). Daty są traktowane jak liczby więc w tej konfrontacji teksty są umieszczone wyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *