Opublikowano:

Ten sam układ tabeli

 Tabele o takim samym układzie

Załóżmy najpierw przypadek, kiedy tabele zawierają dokładnie taką samą strukturę kolumn oraz wierszy:

  • Wybierasz komórkę, która została początkiem miejsca, w którym pojawi się tabela z rezultatem konsolidacji.
  • Przejdź na wstążce do zakładki Dane i wybierz Konsoliduj.
  • W polu Odwołanie wybierasz obszar pierwszej tabeli do skonsolidowania.
  • Po zaznaczeniu tabeli naciskasz przycisk Dodaj. W Takiej Sytuacji zakres tabeli będzie przeniesiony do spisu tabel.
  • Określasz wtedy w polu odwołanie inną tabelę a także ponownie klikasz Dodaj. Identycznie na każdej tabeli.
  • Końcowo naciskasz OK.

Efektem Końcowym będzie nowa tabela, w takim samym rozstawieniu jak tabele źródłowe. Dane znajdują się zapisane jako stałe wartości liczbowe, jednak zostały obliczone jak suma wartości z tabel źródłowych – domyślnie wyliczana została suma, ale oczywiście dopuszczalne jest jest to zmodyfikować.

 

 Tabele o zróżnicowanym rozstawieniu

Tak jako napisano we wcześniejszych sekcjach, konsolidacja będzie też skuteczna jeżeli tabele trochę się różnią. Jednak w takim wypadku konieczne zostanie zakreślenie w oknie konsolidacji wersji Górny wiersz i/lub Lewa kolumna. Oznacza jest to, iż Microsoft Excel będzie zwracał uwagę na górny wiersz oraz lewą kolumnę i traktował je jako nagłówki, wg  których poznaje dane.

W takiej sytuacji, wszystkie kolumny a także wiersze mogą mieć pierwszą lepszą kolejność bo Excel będzie szukał takich samych nagłówków. Dane znajdujące się pod tymi samymi wierszami nagłówkowymi zostaną zsumowane ze sobą.

Jeżeli zdarzy się, że w którejś tabeli będzie nagłówek, którego nie ma w innej– wiersz/kolumna z takim nagłówkiem i danymi będzie dodana do podsumowania. Może być tak, iż tabela ze skonsolidowanymi wartościami będzia miała więcej wierszy/kolumn niż każda z tabel źródłowych.

Jeśli chcemy sterować tym, w którym miejscu będzie właściwa kolumna/wiersz, to przygotuj poprzednio nagłówki kolumn/wierszy i zanim przejdziesz do konsolidacji, zaznacz pola mające nagłówki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *