Dodatkowe obliczenia w tabelach przestawnych

Każda tabela przestawna może być rozbudowana o następne wiersze – również kolumny, których wartości liczbowe zależne będą od kwoty treści znajdujących się w tabeli źródłowej. Do dodawania poszczególnych kolumn oraz wierszy tabeli używane są funkcje pól i obiektów obliczeniowych. Więcej o Excelu znajdziesz na http://excelporadnik.pl/

Czytaj dalej

Zmiana miejsca

Zmiana miejsca tabel przestawnych

Pomyśl sobie o sytuacji, iż powyżej tabelą przestawną umieszczony ma zostać wykres pokazujący dane zamieszczone w tabeli. W takiej możliwości bardzo ważna jest zmiana miejsca tabeli przestawnej do pozostałych komórek arkusza. Program Microsoft Excel udostępnia narzędzie umożliwiające przenoszenie tabel przestawnych do domyślnie pokazanej komórki oraz nowego arkusza. Aby przenieść tabelę danych przestawną:

Czytaj dalej

Tabele przestawne w Excelu – wprowadzenie

Masz dużą tabelą składającą się z wielu tysięcy wierszy. Przeprowadzenie analizy podanej zakresie również związanej z tym edycji pochłonęłoby wiele godzin wysiłku. Program Excel wspomaga to zadanie, udostępniając narzędzie Tabeli Przestawnych. Jest to zaawansowane, wielofunkcyjne, funkcjonalne urządzenie, które jest wykorzystywane w różnych celach, dzięki swej elastyczności jak i również łatwości obsługi.

Czytaj dalej