Dodatkowe obliczenia w tabelach przestawnych

Każda tabela przestawna może być rozbudowana o następne wiersze – również kolumny, których wartości liczbowe zależne będą od kwoty treści znajdujących się w tabeli źródłowej. Do dodawania poszczególnych kolumn oraz wierszy tabeli używane są funkcje pól i obiektów obliczeniowych. Więcej o Excelu znajdziesz na http://excelporadnik.pl/

Obszary obliczeniowe są podobnym polem, do tych, które użytkownik ustawia w czterech różnych obszarach tabeli przestawnej. Zasadnicza różnica polega na tym, że ma miejsce tworzone przez użytkownika już w tabeli przestawnej, natomiast wobec nie ma to swojego odwzorowania w tabeli źródłowej. Wartości pola obliczeniowego mogą zależeć od liczby odmiennych pól obliczeniowych oraz od stałych wartości liczbowych, wprowadzonych przez użytkownika .

Jak wstawić pola obliczeniowe w tabeli przestawnej?

  1. Wskaż tabele przestawną czy też jedną komórkę w tej zakresie, następnie przejdź do grupy Obliczenia w zakładce „Opcje” i z zestawienia rozwijanej listy wybierz „Obszary obliczeniowe”.
  2. W oknie, które się pokaże wprowadź nazwę pola obliczeniowego przykładowo. chciałbyś wyliczyć prognozowaną strate w obecnym roku, wpisz Starty 2018
  3. Musisz do pola Formuła wpisać formułę, która determinować będzie wartość tego pola. W formule wykorzystywane powinny być inne pola tabeli przestawnej, połączone za pomocą działań arytmetycznych z liczbami stałymi lub z kolejnymi polami, dla przykładu. chcesz wyliczyć prognozowaną stratę w 2018, która wynosić będzie 50 procent. By zastosować jakieś obszar w formule, zaznacz je na liście znajdującej się w oknie Wstawianie pola obliczeniowego, natomiast wówczas kliknij przycisk Zapisz pole . By dodać następne obszar obliczeniowe kliknij Wpisz czy też Ok.

Element obliczeniowy

Element obliczeniowy stanowi nowy element konkretnego pola, obliczony na podstawie formuły. Formuła, podobnie jak w przypadku pola obliczeniowego, opiera się na stałych liczbach, operacjach arytmetycznych także innych elementach tego samego pola.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *