Dodatkowe obliczenia w tabelach przestawnych

Każda tabela przestawna może być rozbudowana o następne wiersze – również kolumny, których wartości liczbowe zależne będą od kwoty treści znajdujących się w tabeli źródłowej. Do dodawania poszczególnych kolumn oraz wierszy tabeli używane są funkcje pól i obiektów obliczeniowych. Więcej o Excelu znajdziesz na http://excelporadnik.pl/

Czytaj dalej