Funkcja JEŻELI w Excelu

Funkcja JEŻELI (POZNAJ więcej funkcji Excela) należy do najbardziej popularnych i często wykorzystywanych funkcji programu Excel. Dzięki niej możliwe jest tworzenie logicznych porównań wartości z oczekiwanymi wynikami.

Działanie funkcji JEŻELI (w sposób opisowy) wygląda następująco:

JEŻELI (jakieś wyrażenie jest prawdziwe, to wykonaj określone działanie, a w przeciwnym razie wykonaj inne działanie)

Instrukcja JEŻELI jest instrukcją warunkową i może zwracać tylko dwa wyniki. Pierwszy z nich otrzymamy, jeśli porównanie jest prawdziwe, a drugi — jeśli porównanie jest fałszywe.

JEŻELI ( test_logiczny ; [wartość_jeżeli_prawda] ; [wartość_jeżeli_fałsz] )

  • test_logiczny –warunek, który ma być przez funkcję sprawdzony. Jeśli ten warunek jest prawdziwy, wówczas funkcja wyświetli to, co wpiszesz w wartość_jeżeli_prawda. Jeśli warunek nie jest prawdziwy, to wynikiem będzie zawartość wartość_jeżeli_fałsz.
  • [wartość_jeżeli_prawda] podaj wartość, która zostanie wyświetlona, gdy test_logiczny jest prawdziwy (warunek jest spełniony). Może to być cokolwiek, dowolne wyrażenie: liczba, tekst, data, formuła, odwołanie do innej komórki.
  • [wartość_jeżeli_fałsz] – podaj wartość, która zostanie wyświetlona, gdy test_logiczny jest fałszywy (warunek nie jest spełniony). Może to być cokolwiek, dowolne wyrażenie: liczba, tekst, data, formuła, odwołanie do innej komórki. Jeśli argument zostanie pominięty, to w przypadku gdy test_logiczny jest fałszywy, zostanie wyświetlona wartość „FAŁSZ”.

Istnieje także możliwość pracy z wieloma instrukcjami JEŻELI, czyli ich „zagnieżdżanie”. W takim przypadku funkcja JEŻELI jest jednym z argumentów drugiej funkcji JEŻELI (sprawdź więcej szczegółów na ten temat TUTAJ).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *