Jeżeli błąd

Jeśli formuła pokazuje błąd, to ta funkcja zmienia błąd na dowolną wartość. Pomyśl sobie, że szukasz w tabeli numeru klienta. Wykorzystujesz do tego WYSZUKAJ.PIONOWO. Jeśli numer nie będzie odkryty, to zobaczysz błąd „#N/D!”. Jeśli nie  błąd, to możesz pokazać komunikat „Nie ma takiego numeru klienta”.

Funkcja JEŻELI w Excelu

Funkcja JEŻELI (POZNAJ więcej funkcji Excela) należy do najbardziej popularnych i często wykorzystywanych funkcji programu Excel. Dzięki niej możliwe jest tworzenie logicznych porównań wartości z oczekiwanymi wynikami. Działanie funkcji JEŻELI (w sposób opisowy) wygląda następująco: JEŻELI (jakieś wyrażenie jest prawdziwe, to wykonaj określone działanie, a w przeciwnym razie wykonaj inne działanie) …