Funkcja JEŻELI w Excelu

Funkcja JEŻELI (POZNAJ więcej funkcji Excela) należy do najbardziej popularnych i często wykorzystywanych funkcji programu Excel. Dzięki niej możliwe jest tworzenie logicznych porównań wartości z oczekiwanymi wynikami. Działanie funkcji JEŻELI (w sposób opisowy) wygląda następująco: JEŻELI (jakieś wyrażenie jest prawdziwe, to wykonaj określone działanie, a w przeciwnym razie wykonaj inne działanie) …