Jeżeli błąd

Jeśli formuła pokazuje błąd, to ta funkcja zmienia błąd na dowolną wartość. Pomyśl sobie, że szukasz w tabeli numeru klienta. Wykorzystujesz do tego WYSZUKAJ.PIONOWO. Jeśli numer nie będzie odkryty, to zobaczysz błąd „#N/D!”. Jeśli nie  błąd, to możesz pokazać komunikat „Nie ma takiego numeru klienta”.