Excel funkcja LEWY – Poprawianie formatu dat/liczb

Często podczas pracy z arkuszami kalkulacyjnymi pomocne jest wyodrębnienie pewnego fragmentu tekstu. Wtedy pomocne może okazać się wykorzystanie funkcji tekstowych, m.in. funkcji LEWY.

Czasem daty w komórkach Excela są zapisane w nieprawidłowym formacie. Może to wynikać z tego, że dane zostały wyeksportowane do Excela przez jakiś system lub zapisane prze człowieka po prostu w nieprawidłowy sposób. Jednym ze sposobów poprawienia tego zapisu, jest rozbicie takiej daty na pojedyncze elementy (nr roku, nr miesiąca, nr dnia), a następnie złożenie ich w całość.

W zadaniu, z racji tego, że numer dnia jest na początku takich nieprawidłowo zapisanych dat, należy użyć funkcji LEWY, aby wydobyć ten numer. Następnie wydobyte w ten sposób informacje łączone są w datę za pomocą funkcji DATA.

Funkcję LEWY często stosuje się z połączeniu z innymi funkcjami tekstowymi, np. FRAGMENT.TEKSTU czy PRAWY.

Pobierz plik z zadaniem:

Excel funkcja LEWY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *