Funkcja WYSZUKAJ w Excelu

Funkcja ta odpowiada za wyświetlenie wartości znajdującej się w tabeli danych arkuszu kalkulacyjnego. Odpowiada innej – znanej użytkownikowi wartości.

Aby łatwiej wytłumaczyć funkcję WYSZUKAJ można wyobrazić sobie sytuację, gdy w jednej z kolumn tabeli zostały wymienione numery faktur – Ty musisz zaś kiedy zostały one zaksięgowane – lecz ta informacja została przedstawiona w zupełnie innej tabeli. Z pomocą przychodzi funkcja WYSZUKAJ, dzięki której znajdziesz ten miesiąc używając numeru faktury.

Budowa funkcji:

Składa się z 2 bądź 3 argumentów.

=WYSZUKAJ(wartość którą szukasz; przeszukiwana tabela; tabela wynikowa)

Wartość którą szukasz – niezbędny – musisz podać wartość, za pomocą której będziesz szukał innych wartości

Przeszukiwana tabela – niezbędny – musisz zaznaczyć pojedynczą kolumnę albo wiersz, w której będziesz szukał „Wartości którą szukasz”

Tabela wynikowa – dodatkowe – możesz zaznaczyć pojedynczą kolumnę/wiersz z którego będziesz wyciągał wartość.

Wiele ciekawej wiedzy znajdziesz na http://excelporadnik.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *