Jak usunąć styl komórki w Excelu?

Style komórek umożliwiają szybsze zastosowanie danego formatu komórek dla wielu zakresów. Styl komórki jest to zdefiniowany zbiór cech formatowania, na przykład czcionek i rozmiarów czcionek, formatów liczb, obramowań komórek i cieniowania komórek. TUTAJ poznasz inne operacje, wykonywane na komórkach w Excelu.

W Excelu znajdziesz szereg dostępnych wbudowanych stylów komórki, które są gotowe do zastosowania. Istnieje także możliwość modyfikacji lub zduplikowania danego stylu, tak aby powstał własny, niestandardowy styl komórki.

Poniżej znajdziesz opis czynności, które należy wykonać, aby usunąć wybrany styl komórki. Dowiedz się więcej na temat innych narzędzi programu Excel.

Jak usunąć styl komórki z danych?

Jeżeli w obszarze danych zastosowano zdefiniowany styl, a w trakcie pracy np. wymagania uległy zmianie, możesz bez usuwania samego stylu usunąć go z zaznaczonych komórek w następujący sposób:

  1. Zaznacz komórki, w których użyto styl komórki, który chcesz usunąć.
  2. W zakładce Narzędzia główne przejdź do grupy Style i wybierz opcję Style komórki.
  3. W obszarze Dobry, zły i neutralny wybierz pozycję Normalny.

Jak całkowicie usunąć styl komórki?

Wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy styl komórki można usunąć, aby nie był umieszczany na liście dostępnych stylów komórki. Usunięcie tego stylu komórki spowoduje również usunięcie go ze wszystkich komórek, które były sformatowane przy jego użyciu.

  1. W zakładce Narzędzia główne przejdź do grupy Style i wybierz opcję Style komórki.
  2. Na rozwiniętej liście kliknij wybrany styl prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń. Nie można usunąć stylu komórki Normalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *