FORMATOWANIE W EXCELU

szybki kurs

Ustawienie obszaru wydruku w arkuszu Excel

Ustawienie obszaru wydruku w arkuszu Excel

Gdy pracujesz z arkuszami programu Excel (TUTAJ dowiesz się więcej na ich temat), może zajść sytuacja, że często potrzebujesz drukować określony obszar. By przyspieszyć i ułatwić sobie tę monotonną operację, pomocne będzie skorzystanie z obszaru wydruku. Obszarem wydruku nazywamy wyznaczony zakres lub zakresy komórek, które są przeznaczone do drukowania wtedy, gdy nie ma być drukowanyWięcej oUstawienie obszaru wydruku w arkuszu Excel[…]