Menu

Filtrowanie

Filtrowanie oraz usuwanie filtru wielu kolumn
Często następuje niezbędność wyselekcjonować tabelę w kilku kolumnach. Można to zrealizować bez problemu, jednak trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach. [...]
Czym jest filtr zaawansowany w Excelu?
Filtr zaawansowany wykorzystywany jest do rozwiązań, w których klasyczne filtrowanie nie znajduje zastosowania. W przeciwieństwie do narzędzia Autofiltru [...]