Menu

Kopiowanie arkuszy

Przenoszenie i kopiowanie arkuszy Excel do innego skoroszytu
Podczas pracy z plikami programu Excel, w których znajduje się dużo danych, często może zajść potrzeba zmiany układu arkuszy i np. przeniesienia lub [...]