Menu

Nagłówek oddalony od tabeli w Excelu

16 stycznia 2018 - Sortowanie

Jeżeli nagłówek w tabelach z Excela jest oddalony od głównej części tabeli to istnieje możliwość „nieczytania” go w odpowiedni sposób jako integralnej częśći tabeli. Co w takim razie zrobić, żeby było inaczej?  Więcej na tematy związane z Excelem dowiesz się na https://calculatic.pl/blog/

Sortowanie ukrytych komórek
Ukryte łącznie kolumny nie są przenoszone w ciągu porządkowania kolumn arkusza, schowane wiersze nie są przenoszone w trakcie uporządkowania wierszy tabeli. Jeżeli w zakresie komórek Excela, które chcesz poddać sortowaniu znajdują się ukryte wiersze czy też kolumny, które chciałbyś sortować to wyszukaj je przed wykonaniem czynności. W przeciwnym razie niewidoczne komórki nie pozostaną uwzględnione w ciągu segregowania.

Daną zależność możesz zastosować, gdy w twojej grupie znajdują się wiersze lub kolumny, które chcesz pominąć podczas uszeregowania. W celu realizowania tej czynności ukryj wiersze czy też wszystkie kolumy, które chcemsz, aby zachowały własne pozycję po wykonaniu segregowania, posortuj poniższe, natomiast wtenczas wyszukaj ukrytą zawartość.

Zmiana Kolejności, gdy komórki widać scalone
W trakcie próby sortowania danych w arkuszu, możesz natrafić na następujący komunikat: „Ta operacja wymaga,
by całe scalane komórki miały takie same rozmiary”. Komunikat wskazuje, iż w obszarze komórek Excela, jaki próbujesz porządkować znajdują się scalone komórki, lecz nie każde komórki są tej samej wielkości, co uniemożliwia wykonanie sortowania.

Niestety nie istnieje inna możliwość posortowania takiego przedziału komórek, jak rozdzielenie wszystkich scalonych komórek lub scalenie pozostałych komórek arkusza tak, by w celu rozmiaru scalonych zakresów były równe największemu z nich.

Wiersz przerwy poniżej wierszem nagłówkowym
Możesz spotkać tabele, w której między wierszem nagłówkowym co się tyczy danymi w tabeli znajduje się wiersz przerwy – być może ktoś chciał z powodów estetycznych podzielić te selekcję grupie, być może niezajęty wiersz konieczny był do odmiennych czynności, nie związanych z sortowaniem. W takiej sytuacji, przed sortowaniem, zaznacz po prostu jedynie komórki z danymi, nie uwzględniając w sąsiedztwie wiersza nagłówkowego. Upewnij się, że w oknie sortowania opcja „moje dane mają wiersze nagłówkowe” jest wyłączona – w przeciwnym razie pierwszy wiersz z danymi nie będzie przesunięty. W trakcie wybierania kolumny do uporządkowania, musisz posłużyć się ogólnym określeniem kolumna Kolumna A, Kolumna B, itd bo wiersze nagłówkowe oddzielone pustym wierszem nie są przez Excela zauważane.

Jeden nagłówek dla więcej niż jednej tabel
Zdarza się, iż jeden nagłówek składa się z więcej niż jednej tabel, podobnych do siebie, znajdujących się pojedyczna pod drugą. Na tyle zaprojektowane tabele być może nie są wygodnie w sortowaniu, ale powinny być dla ich twórców estetyczne jak i czytelne. W tych położeniach dobrze jest po prostu wskazać przed sortowaniem upragnioną z tabel, nie zaznaczając nagłówka, który znajduje się gdzieś daleko. Podczas uszeregowania musisz upewnić się, iż Microsoft Excel „wie”, że tabela była zakreślona bez wiersza nagłówkowego, czyli iż opcja „moje dane mają wiersze nagłówkowe” nie jest zaznaczona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *