Dostępne formaty liczb w Excelu

Sposób prezentacji danych ma duże znaczenie w kontekście ich interpretacji i analizy. Przykładowo to, czy chcesz pokazać liczby z odpowiednią ilością miejsc po przecinku lub w jakiej walucie je pokazać może znacząco wpłynąć na ich odbiór przez użytkownika.

W przypadku dat możesz chcieć zdecydować, czy miesiąc zostanie zapisany liczbowo, czy słownie. Wskazówki dotyczące tego, jak zmienić ustawienia formatów liczb, znajdziesz poniżej (więcej szczegółów na temat tabel Excel znajdziesz TUTAJ). Poszczególne opcje znajdują się na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba.

 • Ogólne – Domyślny format stosowany w programie Excel przy wpisywaniu liczb, dla którego sformatowane liczby są wyświetlane tak, jak zostały wpisane.
 • Liczbowe – Format używany do ogólnego wyświetlania liczb. Umożliwia określenie liczby miejsc dziesiętnych oraz sposób wyświetlania liczb ujemnych.
 • Walutowe – Format ten znajduje zastosowanie w przypadku liczb reprezentujących wartości pieniężne (wraz z liczbą jest wyświetlany domyślny symbol waluty). Można także określić liczbę miejsc dziesiętnych oraz sposób wyświetlania liczb ujemnych.
 • Księgowe – Format ten jest przeznaczony również dla wartości pieniężnych, ale powoduje wyrównanie symboli waluty i separatorów dziesiętnych liczb w kolumnie.
 • Data – Format ten służy do wyświetlania liczb w formie kolejnych dat i godzin zgodnie z określonym typem i ustawieniami regionalnymi.
 • Czas – Ten format służy do wyświetlania liczb w formie kolejnych dat i godzin zgodnie z określonym typem i ustawieniami regionalnymi.
 • Procentowe – Zastosowanie tego formatu powoduje pomnożenie wartości komórki przez 100 i wyświetlenie wyniku z symbolem procentu (%). W tym formacie można określić liczbę używanych miejsc dziesiętnych.
 • Ułamkowe – W tym formacie liczba jest wyświetlana jako ułamek zgodnie z wybranym typem ułamka.
 • Naukowe – W tym formacie liczby są wyświetlane w notacji wykładniczej, to znaczy z członem E+n, gdzie E (skrót od ang. exponent — wykładnik) oznacza pomnożenie wyświetlanej przed tym znakiem liczby przez 10 do potęgi n.
 • Tekstowe – W tym formacie zawartość komórki jak traktowana jak tekst i wyświetlana dokładnie tak, jak została wpisana.
 • Specjalne – W tym formacie liczba jest wyświetlana jako kod pocztowy, numer telefonu lub numer PESEL.

Należy pamiętać, że format liczb nie ma wpływu na rzeczywistą wartość komórki używaną w formułach do obliczeń. Wartość ta jest wyświetlana na pasku formuły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *