Przeskocz do treści

Podstawowe informacje o Solverze

Solver opiera swoje obliczenia na danych ustawionych w jego oknie. Odbywa się to przez znalezienie odpowiedniej dla danej formuły wartości poprzez zmienianie komórek podlegających pewnym ograniczeniom.

Komórka celu

Wspomniana formuła to nic innego jak pewna sekwencja wartości, odwołania do nazw czy też komórek, które dają nową wartość. Solver udostępnia możliwość ustawienia komórek zmienianych tak, aby osiągnąć konkretną wartość komórki celu, jak również jej minimalną lub maksymalną wartość.

Zmieniane komórki

Zmieniana komórka to wartości, które zostają modyfikowane przez Solvera tak, aby znaleźć odpowiednią dla formuły wartość. W związku z tym istotne jest to, aby zmieniania komórka stanowiła część wyżej wspomnianej formuły. Zmieniane komórki mogą występować w postaci nazw, zaznaczonych zakresów, czy też pojedynczych komórek. Takie pojedyncze komórki muszą być oddzielone przecinkami, a maksymalnie możesz ich wstawić 200.

Ograniczenia

Do ograniczeń zaliczamy pewne warunki, które zmniejszają zakres komórek, na których Solver będzie chciał wyznaczyć optymalną wartość. Takie ograniczenia mogą być zastosowane do komórki celu, komórek zmienianych, jak również innych komórek mających związek z komórkami celu. W przypadku tworzenia modeli liniowych możesz wstawić nieograniczoną liczbę ograniczeń, natomiast w przypadku modeli nieliniowych liczba ta ograniczona jest do 100 komórek. Komórki w modelach nieliniowych mogą mieć ograniczenia całkowite z dolną, górną lub obydwiema granicami, a także ograniczenie całkowite.

W przypadku ograniczeń wykorzystywane są następujące operatory:

>= - Większe lub równe
<= - Mniejsze lub równe
= - Równe
int – Całkowita (wykorzystywana w przypadku ustawianych komórek)
bin – Dwójkowa (wykorzystywana w przypadku ustawianych komórek)
Metody używane przez program Solver

Solver pozwala wykorzystać trzy metody rozwiązywania równań: Nieliniową GRG (Generalized Reduced Gradient) dla modeli nieliniowych o charakterze gładkim, LP Simpleks dla modeli całkowitych i liniowych oraz Ewolucyjną do modeli o charakterze niegładkim. Do takich funkcji w metodzie Ewolucyjnej możemy zaliczyć JEŻELI czy też WYSZUKAJ.PIONOWO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *