Menu

Ostatnie artykuły

Przenoszenie i kopiowanie arkuszy Excel do innego skoroszytu
Podczas pracy z plikami programu Excel, w których znajduje się dużo danych, często może zajść potrzeba zmiany układu arkuszy i np. przeniesienia lub [...]
Czym jest filtr zaawansowany w Excelu?
Filtr zaawansowany wykorzystywany jest do rozwiązań, w których klasyczne filtrowanie nie znajduje zastosowania. W przeciwieństwie do narzędzia Autofiltru [...]
Tworzenie tabeli programu Excel
W programie Excel istnieje możliwość wstawienia do arkusza tabeli (dowiedz się więcej na ten temat – TUTAJ). Dzięki jej funkcjonalnościom możliwe [...]